Niet Leiden maar Roosendaal in last

De wedstrijd tegen het sterke LSG 2 werd op de officiële speeldatum 6 februari 2010 afgelast omdat de teamleider het gelet op de (verwachte) weersomstandigheden niet verantwoord achtte de reis naar Leiden te ondernemen.
Op verzoek van LSG werden vervolgens twee partijen achteraf vooruitgespeeld op de clubavond van De Pion.
Charles Kuijpers speelde op bord 7 met wit een bloedeloze remise tegen Sven Bakker. Op bord 6 eindigde de partij tussen Robert Straver en Ludo Tolhuizen na interessante verwikkelingen eveneens in remise.
De inhaalwedstrijd werd in Leiden gespeeld op 20 februari en eindigde na deze “veelbelovende” start in een forse deceptie.
In het Leidse denksportcentrum waar Hans Böhm te zelfder tijd een masterclass voor clubbestuurders uit de Leidse Schaakbond verzorgde, viel de eerste beslissing op het tiende bord. Eric van Loon speelde met zwart prima tegen de agressieve opzet van Henk van Putten en bereikte gemakkelijk een puntendeling.
Daarna ging het echter in hoog tempo bergafwaarts.
Stefan Docx speelde op het eerste bord een gambiet waaruit hij optisch gezien geweldige compensatie voor zijn pion kreeg in de vorm van enorme stukkenactiviteit, doch zijn aanval sloeg niet door. Opponent Arthur Pijpers verdedigde adequaat en kon het punt bijschrijven toen Stefan teveel materiaal moest inleveren. De jeugdige Arthur heeft nu 4 uit 4! De spelers hebben de hele middag besteed aan de analyse van de partij maar geen winst voor wit gevonden.
Daarna ging het fout bij Thierry Penson op bord 3. Zijn tegenstander, LSB-kampioen Igor Coene, kreeg met zwart overweldigende druk op f2, waaraan wit tenonder ging.
Op bord 4 speelde zich lange tijd een vrij tamme strijd af. Pim Eerens bereikte met zwart tegen Jeroen Blokhuis min of meer gelijkspel in de opening: tegenover een achtergebleven pion op d6 stond een inactieve loper op g2. Toen Pim op de koningsvleugel enkele gaten liet vallen kwam de witte loper sterk naar e6 en vielen dame en toren van wit vernietigend binnen over de g- en h-lijn.
Andy Baert speelde met wit op bord 5 lange tijd voortreffelijk tegen Leon Konings. In het middenspel vergiste hij zich echter deerlijk en verloor in goede stelling een vol stuk. Alle pogingen tot compliceren van de stelling werden door Konings koelbloedig opgevangen.
En stond het dus al 5 ½ – 1 ½ voor LSG 2.
Het werd nog erger. Rogier van Loon kwam op bord 8 met zwart in het middenspel in de verdrukking. Tegenstander Michiel van Wissen rolde de zwarte koningsstelling met een stukoffer geheel op.
Daarna werd de partij op het tweede bord remise. Stefan Colijn speelde de opening met zwart bedroevend en wist slechts met kunst- en vliegwerk op de been te blijven. Later leek Stefan voordeel te krijgen. Tegenstander Mark Irwin deed in vliegende tijdnood echter voortdurend de beste zetten en egaliseerde de stelling zonder problemen.
Robert Schuermans had op dat moment een remiseaanbod van Wim Heemskerk afgeslagen en probeerde ijzer met handen te breken in een eindspel van T + P en enkele pionnen. Dat lukte niet. Helaas belandde Robert zelfs nog in een verloren toreneindspel.
We hebben vandaag geen schijn van kans gehad en zullen de handen vol hebben om het degradatiespook te verjagen.

1. Arthur Pijpers (2267) – Stefan Docx (2397) 1 – 0
2. Mark Irwin (2224) – Stefan Colijn (2166) ½ – ½
3. Igor Coene (2258) – Thierry Penson (2238) 1 – 0
4. Jeroen Blokhuis (2319) – Pim Eerens (2137) 1 – 0
5. Leon Konings (2208) – Andy Baert (2210) 1 – 0
6. Robert Straver (2131’ – Ludo Tolhuizen (2163) ½ – ½
7. Sven Bakker (2185) – Charles Kuijpers (1982) ½ – ½
8. Michiel van Wissen (2230) – Rogier van Loon (2024) 1 – 0
9. Wim Heemskerk (2271) – Robert Schuermans (2149) 1 – 0
10.Henk van Putten (2124) – Eric van Loon (1935) ½ – ½

Geef een reactie