Gedragsregels

Zaken omtrent gedrag van de jeugdspelers en ouders:

De schaker…

 1. Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij de jeugdleider als er niet aan de training en competitie deelgenomen kan worden. Dit kan via whatsapp of email.
 2. Is op tijd aanwezig.
 3. Heeft respect voor de tegenstander, de trainer, de competitieleiders en de aanwezige ouders.
 4. Accepteert de beslissingen van de trainers en competitieleiders.
 5. Is zuinig op alle materialen die hij/zij mag gebruiken. Stukken dienen na afloop van de partij eerst opgezet te worden in de beginpositie om te controleren of de set compleet is alvorens ze het doosje in gaan. Helpt desgevraagd mee met het opruimen van materialen in de kast en meldt het als er iets kapot is gegaan.
 6. Ruimt het eigen afval (plastic zakjes!) netjes op.
 7. Moet tijdens de clubavond aanwezig zijn in de les/competitielokalen of op het leerplein. Er mag niet rondgelopen worden elders in het gebouw.
 8. Rent niet in het gebouw, al helemaal niet als er les/competitie is.
 9. Draagt als lid een warm hart toe aan de club. Je dient de club niet tot schande te maken, zowel tijdens als na de clubavond en zeker als je te gast bent bij een andere vereniging.

De ouders/verzorgers…

 1. Proberen zo actief mogelijk deel te nemen aan het verenigingsleven. Dit houdt vooral in dat het eigen kind/de eigen kinderen zich naar de normale gedragsregels gedraagt of gedragen. De trainers en de competitieleiders zijn geen oppas! Ouders/verzorgers blijven ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun kinderen.
 2. Houden een oogje in het zeil voor wat betreft het maken van het schaakhuiswerk. Het maken van huiswerk en verwerkingsopdrachten is voor leerlingen noodzakelijk alsmede een belangrijke voorwaarde om een eerlijke kans te krijgen op het halen van het schaakdiploma aan het eind van het seizoen. Maakt een leerling geen of nauwelijks huiswerk en verwerkingsopdrachten dan is deze leerling niet klaar of rijp voor het examen en is deelname daaraan in principe uitgesloten. Het halen van een schaakdiploma is immers geen doel op zich.
 3. Zijn bij voorkeur aanwezig als hun kinderen schaken bij de club. In het geval dat de kinderen gehaald en gebracht worden, doe dit op het leerplein waar we schaken. Het is niet de bedoeling dat kinderen door het gebouw of buiten op het terrein gaan rondzwerven.
 4. Houden als publiek tijdens de schaakpartij een gepaste afstand van het bord.
 5. Melden hun kinderen tijdig af in het geval van afwezigheid. Dit kan bij de jeugdleider via whatsapp of e-mail.
 6. Dienen tijdig aan de contributie te voldoen.
 7. Kunnen kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, competitiebegeleiding of organisatie op een constructieve, opbouwende wijze uiten bij de betrokken personen of het bestuur van de vereniging.

Met de trainers, competitieleiders, ouders en kinderen dragen we er allemaal aan bij dat onze leden met plezier kunnen schaken en zich verder kunnen ontwikkelen!

Bij het veelvuldig overtreden van de gedragsregels heeft het bestuur het recht om sancties op te leggen, al betreuren wij dit als het nodig is.