Aan- en afmelden

 1. Een Vaste Speler wordt geacht iedere vastgestelde speelavond aanwezig. De Competitieleider kan hem/haar derhalve altijd indelen voor een wedstrijd.
  1. Is een Vaste Speler verhinderd voor een vastgestelde speelavond, dient hij/zij zich af te melden vóór donderdagavond 18.00
  2. Wordt door een Vaste Speler later afgemeld, dan geldt dit als Afwezig zonder Bericht, behoudens overmacht.
 2. Een Flexibele Speler wordt geacht niet iedere vastgestelde speelavond aanwezig te zijn en staat standaard op Afwezig zonder bericht.
  1. Een Flexibele Speler dient zich uiterlijk vóór donderdagavond 18.00 uur aan te melden voor de eerstvolgende vrijdagavond.
  2. Slechts als de Flexibele Speler zich heeft aangemeld voor een speelavond, wordt hij/zij ingedeeld.
  3. Indien een Flexibele Speler voor de eerste maal op komt dagen, wordt zijn plek om ingedeeld te worden, bepaald door de speler in de ranglijst, waarmee het minste ratingverschil is.
 3. Aan- en/of afmelden kan op de volgende wijze:
  1. Per e-mail: frank@depion.nl
  2. Telefonisch (na 18.00 uur op werkdagen): 06 – 1028 8935
  3. Met behulp van een account op https://www.interndepion.nl
 4. Er kan voor meer dan één speelavond tegelijk worden aan- of afgemeld, alsmede voor een specifieke speelavond.