Voor de interne competitie spelen we volgens het systeem Keizer. Aanmelden en afmelden doe je via https://interndepion.nl/.

Enkele omschrijvingen vooraf:

 1. Competitieleider. Deze stelt het speelschema op en deelt de partijen in. Hij kan een vervanger aanwijzen met dezelfde bevoegdheden.
 2. Wedstrijdleider. Deze oefent de functie van arbiter uit zoals vastgesteld in het voorwoord en artikel 12 van de FIDE Regels voor het Schaakspel (laatste editie). Hij kan een vervanger aanwijzen met dezelfde bevoegdheden.
 3. Speelavond. Iedere vrijdagavond, waarbij het officiële begin van de partijen op 20.15 uur is vastgesteld, waarop geen Rapidavond is én de Black Horse niet gesloten is en welke binnen een seizoen vallen (Zie Stand punt 2).
  1. Tijdens speelavonden mag een speler een telefoon bij zich hebben als deze tijdens zijn partij uitstaat. Als de telefoon van een speler tijdens zijn partij een geluid maakt, dan verliest die speler de partij, tenzij de wedstrijdleider anders beslist.
 4. Rapidavond. Iedere vrijdagavond voorafgaand aan een ronde van de KNSB-competitie, of een andere door de wedstrijdleider, vastgestelde avond, waarop een Rapidcompetitie wordt gespeeld zoals beschreven onder Rapid.
 5. Vaste Speler. Een lid van de vereniging die voorafgaand aan de eerste speelavond van het seizoen zichzelf heeft opgegeven om altijd, behoudens afmelding, aanwezig te zijn op een speelavond.
 6. Flexibele Speler. Alle leden die niet voldoen aan de omschrijving van Vaste Speler én eventuele instromers gedurende het seizoen.

Algemeen

 1. Ter verduidelijking van het reglement, volgt eerst een beknopte uitleg van het Keizersysteem:
  1. De speler bovenaan de ranglijst heeft een zekere vastgestelde ‘waarde ‘; de overige spelers hebben steeds één waardepunt minder dan de speler boven hen. Bij winst krijgt men de waarde van zijn tegenstander aan punten; bij remise de helft, en bij verlies een vaste waarde. Overige uitslagen zijn afhankelijk van de eigen waarde (zie ook Algemeen punt 3);
  2. Na elke ronde vindt een herberekening plaats: daarbij worden alle uitslagen van alle rondes opnieuw geëvalueerd aan de hand van de nieuwe stand. De herberekening blijft zich herhalen totdat de stand niet meer verandert.
 2. De volgorde van de spelers aan het begin van het seizoen is op basis van de KNSB-rating geldend op 1 september van het jaar waarin het seizoen aanvangt.
 3. De indeling, verwerking van uitslagen en de bepaling van de stand vindt plaats in het programma ‘Sevilla’ of een systeem dat hetzelfde kan. Hiervoor worden volgende waarden gebruikt:
  1. Afwezig met bericht: 0,3333 * Eigen Waarde
  2. Afwezig zonder bericht: 0
  3. Pairingsbye: 1 * Eigen Waarde
  4. Winst: 1 * Waarde Tegenstander; remise: 0,5 * Waarde Tegenstander; verlies: 5
  5. Top-waarde: 60
  6. Stapgrootte naar beneden: 1 per 1 positie (dat wil zeggen dat bij 20 deelnemers, de laagste waarde 60 – 20 zal zijn)
 4. De waarde onder punt 3a kan maximaal vijf maal per seizoen worden toegekend.
 1. Per seizoen kan maximaal tweemaal tegen dezelfde tegenstander gespeeld worden, met dien verstande dat maximaal eenmaal per seizoenshelft tegen elkaar gespeeld kan worden en tenminste vijf speelavonden tussen een gelijke paring moet zitten.
 2. De Pairingsbye wordt willekeurig gegeven en dus niet per se aan de laagste in de stand.
 3. Er wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (FIDE) in de officiële Nederlandse vertaling uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), tenzij anders bepaald in dit competitiereglement.
 4. Het speeltempo bedraagt 40 zetten in 90 minuten en daarna 30 minuten extra bedenktijd. Bij elke zet vanaf de start krijgt elk der spelers 30 seconden extra bedenktijd. In overleg met de tegenstander en slechts met goedkeuring van de competitieleider, kan een speler kiezen om een afwijkend speeltempo te hanteren welke bedraagt: 40 zetten in 90 minuten en daarna 15 minuten extra bedenktijd.
 5. De Competitieleider deelt op de donderdagavond voorafgaand aan de eerst volgende speelavond, de partijen in en publiceert deze vervolgens op de website https://www.depion.nl/intern en/of https://www.interndepion.nl

Aan- en afmelden

 1. Een Vaste Speler wordt geacht iedere vastgestelde speelavond aanwezig. De Competitieleider kan hem/haar derhalve altijd indelen voor een wedstrijd.
  1. Is een Vaste Speler verhinderd voor een vastgestelde speelavond, dient hij/zij zich af te melden vóór donderdagavond 18.00
  2. Wordt door een Vaste Speler later afgemeld, dan geldt dit als Afwezig zonder Bericht, behoudens overmacht, en wordt, indien noodzakelijk en mogelijk, opnieuw ingedeeld.
 2. Een Flexibele Speler wordt geacht niet iedere vastgestelde speelavond aanwezig te zijn en staat standaard op Afwezig zonder bericht.
  1. Een Flexibele Speler dient zich uiterlijk vóór donderdagavond 18.00 uur aan te melden voor de eerstvolgende vrijdagavond.
  2. Slechts als de Flexibele Speler zich heeft aangemeld voor een speelavond, wordt hij/zij ingedeeld.
   1. Is sprake van een instromer die voor de eerste maal komt kijken, kan op de speelavond zelf de indeling nog worden aangepast.
  3. Indien een Flexibele Speler voor de eerste maal op komt dagen, wordt zijn plek om ingedeeld te worden, bepaald door de speler in de ranglijst, waarmee het minste ratingverschil is.
  4. De waarde van de Flexibele Speler die hij/zij bij de eerste maal krijgt, wordt apart bijgehouden zodat deze na een herberekening niet verloren gaat; dat betekent dat deze waarde altijd in een score zal zitten.
 3. Aan- en/of afmelden kan op de volgende wijze:
  1. Per e-mail: frank@depion.nl
  2. Telefonisch (na 18.00 uur op werkdagen): 06 – 1028 8935
  3. Met behulp van een account op https://www.interndepion.nl
 4. Er kan voor meer dan één speelavond tegelijk worden aan- of afgemeld, alsmede voor een specifieke speelavond.

Stand

 1. De stand wordt bepaald op basis van de score. Deze score is de cumulatieve berekende score van iedere ronde, rekening houdend met een herberekening.
 2. Ieder seizoen bestaat uit twee helften:
  1. Winterhelft (startend op de eerste vrijdagavond na de Schaak-Off, zijnde geen vrijdagavond voorafgaand aan de KNSB-competitie);
  2. Zomerhelft (startend op de eerste vrijdagavond nadat 13 speelavonden zijn geweest zijnde niet de vrijdagavond van januari waarop de nieuwjaarsreceptie wordt gehouden én geen vrijdagavond voorafgaand aan de KNSB-competitie); de zomerhelft beslaat ook 13 speelavonden.
 3. De eindstand van de winterhelft is de beginstand voor de zomerhelft. De score van de winterhelft wordt bewaard.
 4. Slechts als men tenminste 50% van de speelavonden in een helft niet afwezig zonder bericht is geweest, maakt men kans op een prijs.
 5. Per helft kan slechts een prijs gewonnen worden.
 6. Tijdens de winterhelft wordt gespeeld voor de volgende prijzen:
  1. Winterkampioen: De nummer 1 in de ranglijst.
  2. Zilver: De nummer 2 in de ranglijst.
  3. Brons: De nummer 3 in de ranglijst.
  4. Best-of-de-rest: De speler met de hoogste partijscore.
 7. Tijdens de zomerhelft wordt gespeeld voor de volgende prijzen:
  1. Zomerkampioen: De nummer 1 in de ranglijst
  2. Zilver: De nummer 2 in de ranglijst.
  3. Brons: De nummer 3 in de ranglijst.
  4. Best-of-de-rest: De speler met de hoogste partijscore
 8. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de wedstrijdleider besluiten om extra prijzen toe te kennen aan de beste speler(s) van een ratinggroep.