LBV en ADF bundelen hun krachten!

Van 3 tot en met 18 oktober nemen ongeveer drieduizend denksporters deel aan de World Mind Sports Games in Peking (China). De World Mind Sports Games zijn de eerste officiële aanzet om de denksporten op te nemen in de Olympische familie. Het uiteindelijke doel is om te komen tot Olympische Denksport Spelen. In China zullen de denksporters ruim twee weken actief zijn. Deelnemers en officials worden ondergebracht in het Olympische dorp en de wedstrijden worden in de diverse Olympische sportaccommodaties afgewerkt. Naast schaken zullen ook xinagqi (chinees schaken), dammen, bridge en go worden beoefend.

Ondanks onverwachte financiële perikelen, die op de valreep door LBV en ADF zijn geneutraliseerd, is ook Nederland vertegenwoordigd bij het schaken. Het Nederlands Team bestaat uit: Zhoaqin Peng GM (2462), Petra Schuurman FM (2325), Marlies Bensdorp WIM (2284), Arlette van Weersel WIM (2233), Pauline van Nies (2158) en Dimitri Reinderman GM (2543) LBV is hoofdsponsor van De Pion en ADF is de fanclub van Ab Druijns.

Voor De Pion levert dit géén windeieren op. Als tegenprestatie zullen Peng, Schuurman, Bensdorp, Van Weersel, Van Nies en Reinderman op een nader te bepalen datum twee schaakclinics aan de jeugd en één schaakclinic gevolgd door een simultaan aan de senioren van De Pion geven.

Geef een reactie