Kopij gevraagd!

Schrikkelvrijdag 29 februari verschijnt het tweede Pioncontact van dit seizoen. Daarom een verzoek aan alle leden om alle kopij uiterlijk maandagavond 25 februari aan te leveren bij de redactie. Het is natuurlijk ook mogelijk om kopij in papieren of digitale vorm persoonlijk aan één van de redacteurs te overhandigen: Eric van Loon, Carlo Rens en Bo de Veth nemen graag de stukken proza in ontvangst.

Schrijf ook alvast 28 april en 7 juli in de agenda als uiterste inleverdata voor het lente- en zomernummer van ons clubblad.

Geef een reactie