Interne Competitie

Enkele omschrijvingen vooraf:

 1. Competitieleider. Deze stelt het speelschema op en deelt de partijen in. Hij kan een vervanger aanwijzen met dezelfde bevoegdheden.
 2. Wedstrijdleider. Deze oefent de functie van arbiter uit zoals vastgesteld in het voorwoord en artikel 12 van de FIDE Regels voor het Schaakspel (laatste editie). Hij kan een vervanger aanwijzen met dezelfde bevoegdheden.
 3. Speelavond. Er wordt gespeeld op iedere vrijdagavond volgens het speelschema dat voorafgaand aan de competitie wordt vastgesteld door de competitieleider.
 4. Rapidavond. Iedere vrijdagavond voorafgaand aan een ronde van de KNSB-competitie, waarop een Rapidcompetitie wordt gespeeld zoals beschreven onder Rapid.
 5. Het aanvangstijdstip is 20.15 uur. De verzuimtijd bedraagt 1 uur.
 6. Tijdens speelavonden mag een speler een telefoon bij zich hebben als deze tijdens zijn partij uitstaat. Als de telefoon van een speler tijdens zijn partij een geluid maakt, dan verliest die speler de partij, tenzij de wedstrijdleider anders beslist.
 7. Vaste Speler. Een lid van de vereniging die voorafgaand aan de eerste speelavond van het seizoen zichzelf heeft opgegeven om altijd, behoudens afmelding, aanwezig te zijn op een speelavond.
 8. Flexibele Speler. Alle leden die niet voldoen aan de omschrijving van Vaste Speler én eventuele instromers gedurende het seizoen.

 

Algemeen

 1. Ter verduidelijking van het reglement, volgt eerst een beknopte uitleg van het Keizersysteem:
  1. De speler bovenaan de ranglijst heeft een zekere vastgestelde 'waarde '; de overige spelers hebben steeds één waardepunt minder dan de speler boven hen. Bij winst krijgt men de waarde van zijn tegenstander aan punten; bij remise de helft, en bij verlies niets. Overige uitslagen zijn afhankelijk van de eigen waarde (zie ook Algemeen punt 3);
  2. Na elke ronde vindt een herberekening plaats: daarbij worden alle uitslagen van alle rondes opnieuw geëvalueerd aan de hand van de nieuwe stand. De herberekening blijft zich herhalen totdat de stand niet meer verandert.
 2. De volgorde van de spelers aan het begin van het seizoen is op basis van de KNSB-rating geldend op 1 september van het jaar waarin het seizoen aanvangt. De eerste ranglijst wordt aangemaakt op basis van slechts de Vaste spelers en de aangemelde Flexibele spelers voor de eerste ronde.
 3. De indeling, verwerking van uitslagen en de bepaling van de stand vindt plaats in het programma ‘Sevilla’ of een systeem dat hetzelfde kan. Hiervoor worden volgende waarden gebruikt:
  1. Afwezig voor club: 0,6667 * Eigen Waarde
  2. Afwezig met bericht: 0,3333 * Eigen Waarde
  3. Afwezig zonder bericht: 0
  4. Overig Afwezig met bericht: 0,25 * Eigen Waarde
  5. Pairingsbye: 0,9999 * Eigen Waarde
  6. Aanwezigheid: 0,05 * 1
  7. Winst: 1 * Waarde Tegenstander; remise: 0,5 * Waarde Tegenstander; verlies: 0 * Waarde Tegenstander
  8. Top-waarde: 60
  9. Stapgrootte naar beneden: 1 per 1 positie (dat wil zeggen dat bij 20 deelnemers, de laagste waarde 60 – 20 zal zijn)
 • De waarden genoemd in 3a en 3d kunnen slechts worden toegekend bij het spelen voor de club op vrijdagavond respectievelijk bij afmelding ingevolge force majeur (ziekte e.a.).
 • De waarde genoemd in 3b kan slechts vijfmaal per seizoenshelft gebruikt worden per speler.
 1. Per seizoen kan maximaal viermaal tegen dezelfde tegenstander gespeeld worden, met dien verstande dat maximaal tweemaal per seizoenshelft tegen elkaar gespeeld kan worden en tenminste vijf speelavonden tussen een gelijke paring moet zitten.
 2. De Pairingsbye wordt willekeurig gegeven en dus niet per se aan de laagste in de stand.
 3. Er wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (FIDE) in de officiële Nederlandse vertaling uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), tenzij anders bepaald in dit competitiereglement.
 4. Het speeltempo bedraagt 40 zetten in 90 minuten en daarna 30 minuten extra bedenktijd. Bij elke zet vanaf de start krijgt elk der spelers 30 seconden extra bedenktijd. In overleg met de tegenstander en slechts met goedkeuring van de competitieleider, kan een speler kiezen om een afwijkend speeltempo te hanteren welke bedraagt: 40 zetten in 90 minuten en daarna 15 minuten extra bedenktijd.
 5. De Competitieleider deelt tussen de woensdagavond, 21.00 uur, en donderdagavond, 21.00 uur, voorafgaand aan de eerst volgende speelavond, de partijen in en publiceert deze vervolgens op de website https://www.depion.nl/intern en/of https://www.interndepion.nl
  1. Indien een speler is ingedeeld en, aannemelijk, niet beschikt over internet, zal de Competitieleider contact met de speler opnemen om hem te verwittigen over zijn partij.

 

Aan- en afmelden

 1. Een Vaste Speler wordt geacht iedere vastgestelde speelavond aanwezig. De Competitieleider kan hem/haar derhalve altijd indelen voor een wedstrijd.
  1. Is een Vaste Speler verhinderd voor een vastgestelde speelavond, dient hij/zij zich af te melden vóór woensdagavond 20.30 uur.
  2. Wordt door een Vaste Speler later afgemeld, dan wordt, naar inzicht van de Competitieleider een reglementaire uitslag vastgesteld, Afwezig zonder bericht toegekend of Overig Afwezig met bericht voor de desbetreffende speelavond aan de Vaste Speler.
 2. Een Flexibele Speler wordt geacht niet iedere vastgestelde speelavond aanwezig te zijn en staat standaard op Afwezig zonder bericht.
  1. Een Flexibele Speler dient zich uiterlijk vóór woensdagavond 20.30 uur aan te melden voor de eerstvolgende vrijdagavond.
  2. Slechts als de Flexibele Speler zich heeft aangemeld voor een speelavond, wordt hij/zij ingedeeld. Hij/zij wordt dus niet ingedeeld als hij/zij op vrijdagavond, onaangemeld, komt op dagen op de speelavond.
 3. Aan- en/of afmelden kan op de volgende wijze:
  1. Bij voorkeur via https://interndepion.nl met je persoonlijk account.
  2. Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  3. Telefonisch (na 18.00 uur, tot 22.00 uur, op werkdagen) bij Frank Lambregts: 06 – 1028 8935
 4. Er kan voor meer dan één speelavond tegelijk worden aan- of afgemeld, alsmede voor een specifieke speelavond.

 

Stand

 1. De stand wordt bepaald op basis van de score. Deze score is de cumulatieve berekende score van iedere ronde, rekening houdend met een herberekening.
 2. Ieder seizoen bestaat uit twee helften:
  1. Winterhelft (startend op de eerste vrijdagavond na de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, zijnde geen vrijdagavond voorafgaand aan de KNSB-competitie);
  2. Zomerhelft (startend op de eerstvolgende speelavond na 13 speelavonden).
 3. Tijdens de winterhelft wordt gespeeld voor de volgende prijzen:
  1. Winterkampioen (Goud): De nummer 1 in de ranglijst na 13 speelavonden.
  2. Zilver: De nummer 9 in de ranglijst na 13 speelavonden.
  3. Brons: De nummer 17 in de ranglijst na 13 speelavonden.
 4. Tijdens de zomerhelft wordt gespeeld voor de volgende prijzen:
  1. Zomerkampioen (Goud): De nummer 1 in de ranglijst na 13 speelavonden.
  2. Zilver: Degene die de meeste plekken heeft gewonnen ten opzichte van de winterhelft.
  3. Brons: Degene die de meeste plekken heeft verloren ten opzichte van de winterhelft.
 5. De winterhelft en zomerhelft tezamen, vormen de ranglijst voor de volgende prijzen:
  1. Clubkampioenschap (Goud): De nummer 1 in de totale ranglijst.
  2. Zilver: De nummer 9 in de totale ranglijst.
  3. Brons: De nummer 17 in de totale ranglijst.
 6. De nummers 9 en 17 zijn relatief gekozen op basis van 25 deelnemers. Bij meer spelers, schuiven de plekken respectievelijk op.

 

Rapid

Op iedere Rapidavond wordt gespeeld volgens het volgende reglement:

 1. 9 ronden Zwitsers, waarbij per avond één ronde van twee partijen worden gespeeld tegen dezelfde tegenstander. Eenmaal met wit en eenmaal met zwart.
 2. De partijen worden gespeeld met een speeltempo van 25 minuten per persoon per partij, maar mogen gespeeld worden met een speeltempo van minimum van 10 minuten per persoon per partij wanneer beide spelers dit overeenkomen.
 3. Bij aanwezigheid 15 minuten vóór aanvang van de betreffende ronde wordt men ingedeeld.
 4. De ronden die gespeeld worden op een Rapidavond vangen aan om 20.30 uur.
 5. Per partij krijgt de winnaar 1 punt, de verliezer 0 punten en bij remise krijgt ieder een ½ punt. Een speler met een bye krijgt 2 punten. Over de 9 rondes kun je maar één keer een bye krijgen.
 6. Bij afwezigheid wordt een speler op absent gezet voor die ronde en wordt hij niet ingedeeld.
 7. De speler die na 9 rondes bovenaan het eindklassement staat, mag zich Rapidkampioen noemen.
 8. Het eindklassement wordt als volgt bepaald:
  wedstrijdpunten;
  b. onderling resultaat;
  c. medium Buchholz (beste en slechtste tellen niet mee);
  d. Sonneborn-Berger.
  e. Indien de stand om de eerste plaats dan nog gelijk is, wordt er een beslissingswedstrijd of een meerkamp gespeeld.
 9. De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de FIDE, in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), voor zover in dit reglement niet anders is bepaald.
 10. Richtlijn III (versneld beëindigen) wordt niet toegepast.
 11. Er is gekozen voor toepassing van artikel A.4 van Aanhangsel A (Regels voor Rapidschaak).

 

Snelschaakkampioenschap

 1. Eenmaal per jaar, op een vrijdagavond meestal in de maand juni, wordt het snelschaakkampioenschap georganiseerd. Het is een open kampioenschap, zodat in principe iedereen mag deelnemen die tijdig (20.00 uur) in de speelzaal aanwezig is.
 2. Het kampioenschap wordt afgewerkt op een avond door afhankelijk van het aantal deelnemers een aantal ronden Zwitsers te spelen.
 3. Bedenktijd 10 minuten p.p.p.p.
 4. Bij gelijk eindigen in wedstrijdpunten voor de eerste plaats, worden beslissingspartijen gespeeld met 5 minuten bedenktijd, waarbij alle kandidaten met beide kleuren tegen elkaar spelen. In het theoretische geval, dat er nu nog geen beslissing is gevallen, zal de wedstrijdleider in overleg een oplossing bedenken.
  In overige gevallen van gelijk eindigen, zijn achtereenvolgens doorslaggevend onderling resultaat, medium Buchholz (beste en slechtste tellen niet mee), Sonneborn-Berger.
 5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de (assistent) wedstrijdleider een beslissing. Een eventueel beroep tegen een beslissing van de (assistent) wedstrijdleider dient binnen 8 dagen schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur. De uiteindelijke beslissing van het bestuur is definitief.

Er wordt gespeeld volgens de officiële regels van de FIDE in de laatste Nederlandse vertaling, indien mogelijk wordt artikel B.3 van de Regels voor Snelschaak toegepast. Indien dat niet mogelijk is, wordt artikel A.4 van de Regels voor Rapidschaak toegepast.