Indeling tweede competitiehelft bekend!

De indeling voor de tweede competitiehelft van De Pion is inmiddels elders op deze website gepubliceerd (onder de knop “senioren”). De start is zoals eerder aangegeven op vrijdag 25 januari 2013. Voorafgaand aan de eerste ronde van de tweede competitiehelft worden op vrijdag 25 januari 2013 de prijzen (goud, zilver, brons) van de eerste competitiehelft uitgereikt aan de winterkampioenen. De aanvang daarvan is voorzien om 20.15 uur.

Voor de duidelijkheid hieronder nog even de belangrijkste spelregels. Het officiële aanvangstijdstip is gesteld op 20.15 uur. Zorg dat je altijd bijtijds aanwezig bent. Tijdens het oplezen van de partijen is het stil. Klokken worden alleen stilgezet indien de tussenkomst van de wedstrijdleider ingeroepen wordt door een van de spelers, dus niet voor het halen van een drankje, toiletbezoek of een rookstop.  Omstreeks 1.30 uur zijn normaal gesproken alle partijen afgelopen. Partijen die echter om 02.00 uur nog niet zijn afgelopen zullen, tegen de achtergrond van het hiervoor geschetste, reglementair beslist worden. De relatieve waarde van de stukken bij elkaar opgeteld zal alsdan, ongeacht de uitkomst, de uiteindelijke doorslag geven. Na afloop van de partij wordt iedereen geacht bord en stukken op te ruimen alsmede tafel en stoelen weer terug te zetten.

Wie om 21.15 uur niet aanwezig is en zich niet heeft afgemeld bij zijn tegenstander en de wedstrijdleider verliest in principe de partij reglementair. Een speler die verhinderd is, neemt vóór de aanvang van de speelavond contact op met zijn tegenstander en de wedstrijdleider. De speler die verhinderd is spreekt met zijn tegenstander en de wedstrijdleider tijdig een speelavond af waarop de partij kan worden ingehaald. Partijen uit voorgaande ronden die op de laatste inhaalavond nog niet zijn gespeeld, zijn in principe verloren voor degene die niet op de betreffende speelavond is verschenen.

Afmelden kan uitsluitend per e-mail tot uiterlijk 16.00 uur op de speeldag bij de wedstrijdleider. In gevallen van onvoorziene omstandigheden telefonisch op de speeldag vanaf 16.00 uur uitsluitend bij de wedstrijdleider op telefoonnummer 06 –2299 8060. Dus niet bij hotel Merks.

Voor nu wens ik iedereen enorm veel succes en… plezier!

Geef een reactie

Indeling tweede competitiehelft bekend

Wedstrijdleider Jan Rijkse heeft de indeling voor de tweede helft bekend gemaakt. De indeling staat bij de senioren pagina’s.

Let op: de eerste ronde is a.s. vrijdag, de tweede ronde de vrijdag daarna.

De eindstanden van de eerste helft zijn nu verdwenen van deze plek maar verschijnen natuurlijk weer in de Roosendaalse Bode van a.s. woensdag en in het clubblad dat de komende maand verschijnt.

Geef een reactie