Herman Grooten in Roosendaal op woensdag 14 oktober

Er is nog volop plaats beschikbaar om op woensdagavond 14 oktober in Roosendaal een lezing bij te wonen van IM Herman Grooten. Nu het seizoen weer begonnen is, wil een aantal clubschakers zich proberen te bekwamen. Het doorworstelen van openingsboeken is geen sinecure, vandaar dat Herman Grooten de helpende hand uitsteekt bij het aanbrengen van het nodige begrip en achtergronden bij het bestuderen van openingen. Daartoe geeft hij binnenkort in Roosendaal een lezing over de altijd populaire Siciliaanse opening. Deze lezing houdt verband met de populaire rubriek “Begrijp wat u doet” in Schaakmagazine.

Het is de bedoeling dat er een korte serie lezingen gehouden wordt over de achtergronden van de meest gespeelde openingssystemen. In deze reeks worden openingen besproken aan de hand van karakteristieke pionnenstructuren en stereotiepe stellingsbeelden. Het uitgangspunt van deze benadering is om het begrip te vergroten van de typische stellingen die horen bij de diverse openingen. Omdat er over de reeds verschenen openingssystemen nog zoveel meer te zeggen en te schrijven valt, dan de rubriek toelaat, zal Grooten in zijn presentatie dieper ingaan op de materie. Na afloop wordt een reader van ca. 40 pagina’s beschikbaar gesteld met een uitgebreid overzicht van wat in de lezing behandeld gaat worden. Tevens wordt ook het nodige extra studiemateriaal in een reader toegevoegd.

In de eerste lezing over de wellicht meest complexe opening, het Siciliaans, zal een aantal algemene thema’s de revue passeren. Daarbij krijgt de toehoorder enkele richtlijnen aangereikt om door het oerwoud aan varianten te gaan zien hoe de verschillende stellingen zo goed mogelijk behandeld zouden kunnen worden. Elke clubschaker is van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen. De kosten zijn € 12,50 waarvoor u ook de reader ontvangt.

De lezing “Begrijp wat u doet!” wordt gehouden op:
Datum: Woensdagavond 14 oktober
Aanvang: 20:00 – 22:30 uur
Plaats: Jan Tinbergen college, Bovendonk 1, Roosendaal 

N.B. In tegenstelling tot wat eerder vermeld werd, wordt de lezing nu gegeven in bovengenoemde locatie en NIET in Hotel Merks.
Voor meer informatie klikt u op de flyer of stuurt u een e-mail naar: sterkspel@xs4all.nl.

Geef een reactie