Herinnering: 25 februari deadline voor kopij!

Beste leden, let op: de deadline voor kopij komt weer snel dichtbij! Lever uiterlijk maandagavond je proza aan bij de redactie!

Geef een reactie