Gepende stukken uitbuiten

Als je een penning kunt maken, is dat bijna altijd goed. Je kunt proberen het gepende stuk nog een keer aan te vallen om het uiteindelijk te veroveren. In deze les kwam naar voren dat een gepend stuk een slechte verdediger is of soms zelfs helemaal geen verdediger. Als de tegenstander een gepend stuk heeft, kun je misschien wel mat geven. Dat is het geval met alle opgaven op bladzijde 40 van het werkboek (A). In alle gevallen geeft de speler aan zet mat in één. De antwoorden zijn niet moeilijk te vinden. Zoek het gepende stuk en kijk hoe je daar gebruik van kunt maken. Je kunt soms zomaar mat geven omdat er niet teruggeslagen mag worden vanwege een penning.

Eén, twee of drie lopers?

Bij dit onderdeel konden we mooi gebruik maken van de verschillende niveaus in opgaven van de Stappenmethode, zodat iedereen altijd verder kan. De opgaven in de werkboeken van de Stappenmethode hebben drie niveaus. In de handleiding staat bij de antwoorden aangegeven van welk niveau elke pagina is. In Stap 3 staan er bijvoorbeeld één, twee of drie lopers bij de opgaven. Het is de bedoeling dat de bladen met één loper door iedereen kunnen worden gemaakt nadat de uitleg is gegeven. De bladen met twee lopers zijn moeilijker en zijn aan te bevelen voor iedereen, alleen in een later stadium. Aan de bladen met drie lopers zullen de meeste kinderen niet toekomen. Pas aan het einde van de stap, of zelfs later, bij een volgende, zijn het ideale toetsoefeningen. Bij deze opgaven moeten ook altijd twee zetten als antwoord gegeven worden. Daarom maken we in het werkboek in de les alleen maar de bladzijden van niveau één. Als we alle onderdelen van het boek hebben behandeld, gaan we alles herhalen en daar gebruiken we de pagina’s van niveau twee en drie voor.

Tim en Guus maakten vier bladzijden met opgaven in een mum van tijd. Onderdeel A (40) en B (41) zijn van het niveau één, C (42) en D (43) zijn van het niveau twee. Onderdeel E (44) is van het niveau drie en daar kwam nog niemand aan toe. De andere kinderen kregen maar één of twee pagina’s af. De leerlingen kijken de opgaven zelf na met mijn werkboek met alle antwoorden als ze een pagina af hebben.

Voorbeelden met penningen

Mat in één (niveau 1)

Stukwinst (niveau 2)

Doe de beste zet (niveau 2)

Hoe wint wit? (niveau 3)

Geef een reactie