De Pion I – LSG 2 3,5-6,5; geen nieuwe thuisstunt van het eerste

Gisteravond bleek plotseling dat we vandaag niet in onze vertrouwde speelzaal konden aantreden; de aanwezige verflucht was dermate penetrant dat het houden van de twee KNSB-wedstrijden aldaar medisch niet verantwoord was.
En toen bleek welk een organisatietalent De Pion in huis heeft. In no-time werd een fraaie vervangende speelzaal geregeld in het Jan Tinbergen College (waarvoor ook aan de schoolleiding onze hartelijke dank!) waarna een aantal Pionleden onder de bezielende leiding van mister ADF himself zorgde dat het speelmateriaal ter plekke kwam, de bar operationeel werd en zowel de eigen spelers als de drie bezoekende teams werden ingelicht. Inderdaad, drie teams, want het thuisspelende derde team van De Pion week eveneens uit naar het JTC.

Het eerste team had een geduchte opponent in LSG 2. De gemiddelde rating van dat team is ongeveer 100 punten hoger dan ons gemiddelde zodat tevoren vaststond dat het een zware middag zou worden.
En dat werd het ook, niet in de laatste plaats omdat enkele van onze spelers gewoon slecht presteerden.
Als eerste verloor Carlo Rens van good old RAG de Graaff. Carlo verwaarloosde de ontwikkeling en werd door wervelend stukkenspel van RAG kansloos van het bord geblazen.
Vervolgens liet Andy Baert, die tegen Wim Heemskerk op eigen kracht een lange theoretische variant speelde, na een foutieve voortzetting zijn dame insluiten.
Jan Schuurmans speelde met wit de Franse Tarrasch via de geijkte patronen tegen Michiel van Wissen. De spelers gaven plotsklaps remise in een stelling waarin wit gering voordeel had. Gezien de stand van de wedstrijd was dat minder verstandig, maar het was al geschied voordat de teamleider er weet van had.
Peter Kuijpers speelde met zwart tegen een ander oude rot van LSG, Henk van Putten. Hoewel het er aanvankelijk op leek dat Peter de opening ernstig mishandelde, kreeg hij na een gedwongen pionoffer weer enig spel, hetgeen resulteerde in een regelmatige remise. In de post-mortem bleken de zwarte problemen erg mee te vallen.
Bert van Ael speelde met zwart tegen Mark Irwin een Franse Tarrasch, die door wit origineel werd tegengespeeld. Bert raakte al vroeg een pion kwijt en bleef bovendien met een stelling met enige gaten zitten. Hij werd kansloos van het bord gespeeld.
Datzelfde gebeurde bij Marc Dogge. Hij speelde met zwart tegen een van de aanstormende talenten bij LSG, Ivo Wantola. Toen Marc in een egelopstelling even de middellijn opzocht met d6-d5, verloor hij een pion en werd van het bord geblazen. Een ondekbaar mat bezegelde zijn lot.
En zo was het al 1-5 en een catastrofe leek op komst. Gelukkig boden de overige vier partijen nog perspectief: een ogenblik dacht ik zelfs dat 5-5 nog haalbaar was!
De Pion kwam terug tot 3-5 via overwinningen van Robert Schuermans en Paul Kuijpers.
Robert gaat onverstoorbaar door met scoren. Hij kwam vanmiddag tegen Martin Roobol in een zeer dubieuze stelling terecht waarin Roobol een variant die Timman met zwart speelde, gewoon verbeterde. Martin is een speler die kickt op zware tijdnood, doch vandaag ging dat te ver. Robert verbeterde zijn stelling voortdurend toen Martin nog 10 zetten in ruim één minuut moest doen, en incasseerde beheerst het punt, dat zijn serie op 13 ½ uit 15 brengt. We gaan het allemaal gewoon vinden, maar het is natuurlijk buitengewoon!
Paul Kuijpers, die op het laatste moment was ingevallen voor zijn halfzieke vader Charles, speelde alweer een puike partij. Hij bezorgde Albert Termeulen eerst de nodige positionele averij, en speelde na kwaliteitswinst zijn stelling overtuigend naar winst.
Helaas raakte het gelijkspel op dat moment uit beeld. Ludo Tolhuizen had de stelling tegen Eelco Kuipers volledig in zijn greep, doch zag een venijnig zetje van Eelco over het hoofd. Daarmee egaliseerde de stelling meteen.
Onze kopman Helmut Froeyman tenslotte speelde een zeer goede partij tegen de sterke Rudy van Wessel. In beginnende wederzijdse tijdnood leek Helmut op de winst af te stevenen, doch een complexe afwikkeling deed de kansen keren en resulteerde uiteindelijk in een voor Helmut gladverloren dameëindspel.
Aldus behaalde LSG 2 een al met al verdiende overwinning. Niettemin heeft De Pion I wederom laten zien het eersteklasseniveau in beginsel aan te kunnen.

Gedetailleerde uitslag:

1. Helmut Froeyman (2332) – Rudy van Wessel (2335) 0 – 1
2. Ludo Tolhuizen (2230) – Eelco Kuipers (2267) ½ – ½
3. Andy Baert (2147) – Wim Heemskerk (2269) 0 – 1
4. Robert Schuermans (2151) – Martin Roobol (2287) 1 – 0
5. Marc Dogge (2143) – Ivo Wantola (2120) 0 – 1
6. Jan Schuurmans (2118) – Michiel van Wissen (2268) ½ – ½
7. Peter Kuijpers (2016) – Henk van Putten (2252) ½ – ½
8. Paul Kuijpers (1998) – Albert Termeulen (2059) 1 – 0
9. Bert van Ael (2009) – Mark Irwin (2197) 0 – 1
10. Carlo Rens (1974) – RAG de Graaff (2159) 0 – 1

Geef een reactie