Cursus Schaaktrainer A in Roosendaal

Volgende week donderdag (9 oktober aanstaande) start om 19.30 uur op het Jan Tinbergen College in Roosendaal de cursus Schaaktrainer A. Deze cursus maakt onderdeel uit van de schaakdidactische opleidingen van de KNSB en voldoet aan de richtlijnen welke zijn opgesteld door het ministerie van VWS en het NOC*NSF.

De kernmodule van de cursus is de didactiek behorende bij de stappen 1 tot en met 3 van de schaakmethode van Brunia/Van Wijgerden. Ander modules zijn begeleiding en organisatie. De cursist leert op verantwoorde wijze zelfstandig schaakles geven. Enkele belangrijke thema’s in de module didactiek zijn: hanteren van een lesmodel; individuele begeleiding; feedback; werken met verschillende niveau’s; variatie in trainings- en werkvormen en orde houden. In de module begeleiding wordt onder meer veel aandacht gegeven aan motivatie. Tenslotte de module organisatie: hierbij wordt gewerkt met een syllabus met daarin veel tips en voorbeelden over de organisatie van een jeugdafdeling.

De cursusomvang bedraagt 7 avonden van 3 uur. Een evenredig deel van de cursus bestaat uit zelfstudie (leesstof en schaaktechniek) en praktijkopdrachten. Na een geslaagde afronding ontvangt de cursist een officieel diploma van de KNSB. Vanuit De Pion nemen hieraan deel: Emile Broeders, Erik-Jan Colijn, Patrick Heijnen, Martijn Verbeek en Dustin van Weersel. Vanaf deze plaats alvast enorm veel succes toegewenst

Geef een reactie