Aanstaande vrijdag ALV

Aanstaande vrijdag start het nieuwe seizoen met de Algemene Ledenvergadering. Alle seniorenleden hebben de stukken daarvoor thuis ontvangen. In het clubblad van augustus zijn enkele aanvullende stukken te vinden. Voor de leden die het
clubblad nog niet in het bezit hebben, is dit te downloaden.
Verder heeft onze competitieleider een voorstel voor de groepsindeling van de senioren gemaakt, dat tijdens de ALV aan de leden zal worden voorgelegd.

Geef een reactie