Steun Erika Sziva

Op 17 november 2008 heb ik een actie opgestart voor financiƫle ondersteuning van Erika Sziva en haar twee jonge kinderen na het tragische overlijden van haar man Johan van Mil.

Ik breng die even terug in herinnering.

Erika en de kids hebben het ook op financieel vlak niet gemakkelijk, en ik vind dat de schaakwereld hun best een helpende hand kan toesteken.
Op 17 november 2008 heb ik daartoe een speciale bankrekening geopend. Bij deze vraag ik eenieder die Johan en Erika een warm hart toedraagt, donaties te gaan storten, zo mogelijk periodiek.
De volgende modaliteiten gelden onvoorwaardelijk:
1. Alle gelden die op de rekening binnenkomen, gaan linea recta door naar Erika.
2. De anonimiteit van de gever en de bedragen is in principe gewaarborgd. Ik zal hierover nimmer uitlatingen doen.
3. Donateurs die anoniem wensen te blijven voor Erika, dienen bij hun storting(en) het woord “anoniem” te vermelden. Wellicht zal ik te gelegener tijd een lijst van namen van degenen die geen prijs stellen op anonimiteit te dezer zake, zonder vermelding van bedragen aan Erika geven als zij dat zelf zou willen.

Graag vraag ik eenieder die dit leest, aan het initiatief ruchtbaarheid te geven bijvoorbeeld in de schaakverenigingen of bij schaaktournooien.

Het rekeningnummer is 68.29.89.916 t.n.v. C.M.F.M. Kuijpers (voor Erika)

Ik hoop dat de schaakwereld thans ook in financieel opzicht iets kan betekenen voor Erika!

Overigens: deze actie komt uitsluitend op mijn initiatief; uiteraard heb ik Erika tevoren om toestemming gevraagd.

Geef een reactie