Het eerste punt voor het eerste!

Op zaterdag 23 november 2019 stond het eerste team voor de eerste keer dit seizoen zowaar compleet aan de aftrap. Na een wedstrijd die alle kanten op had gekund, stond er toen de stofwolken waren opgetrokken een 4-4 stand op het scorebord. Een uitslag waar beide teams uiteindelijk wel mee konden (en mee zullen moeten) leven. In ongeveer chronologische volgorde:

De score werd geopend door Bas aan het vierde bord. In een variant van het Slavisch, kreeg hij de kans om met een sterk kwaliteitsoffer te komen. Persoonlijk zag ik daarna geen manier meer voor de witspelers om een speelbare stelling over te houden, maar de voortzetting die gekozen werd, was zeker niet de beste en er kon meteen worden opgegeven: 0-1

Vervolgens trok Eindhoven de stand gelijk aan bord 7, waar onze voorzitter had plaatsgenomen. Ad raakte na de opening een pion kwijt, die hij in het vervolg van de partij niet meer terugzag. In combinatie met een sterk zwart centrum, was dit voldoende voor een punt: 1-1

Aan het eerste bord had Alik veel tijd gebruikt om een optisch zeer fraaie stelling tegen het Scandinavisch te creëren. Zijn tegenstander liet het moment waarop de dames geruild werden, volgen door een tactisch remiseaanbod. Mede gezien de stand op de klok werd dit voorstel aanvaard: 1,5-1,5

Ludo leek aan bord 6 vanuit de opening het initiatief te nemen. Zoals wel vaker gebeurt in het Frans, is zelfs een gunstige versie daarvan niet genoeg om het verschil te maken. Hoewel het eerste remiseaanbod van onze man nog werd afgeslagen, werd niet veel later alsnog de vrede getekend: 2-2

De volgende die klaar was, was David aan het derde bord. Hij leek erg onprettig uit de opening te komen, gezien de gekunstelde constructie van zijn stukken op de damevleugel en een zwakke geïsoleerde e-pion. Hoewel ik het idee had dat hij lang goed tegenstand bood, verloor hij uiteindelijk toch een belangrijk deel van de betreffende constructie op de damevleugel:3-2

Ondergetekende kwam voor zijn eigen gevoel prettig uit de opening met zwart. Het loperpaar en een pluspion was het resultaat, waar wit een ietwat verzwakte zwarte koningsstelling tegenover kon zetten. Door een misrekening in de voorzetting die in de partij volgde, strandde de zwarte dame op de damevleugel, terwijl zij overduidelijk nodig bleek om de zwarte monarch te verdedigen. Na een volgende misrekening aan mijn kant, bleef wit uiteindelijk een stuk voor, waarna de aanval op zwarte koning niet meer te stoppen was: 4-2

Aan bord 8 had sergeant Huijser plaatsgenomen. Om geografische redenen was hij uiteindelijk redelijk last-minute op het wedstrijdformulier verschenen. Hoewel hij eerst nog naar het verkeerde buurthuis was gefietst en daarnaast de opening lichtelijk mishandelde, vocht hij zich goed terug. Nadat wit al snel de kans miste om met groot voordeel uit de opening te komen, herstelde hij zich goed en trok de stelling weer gelijk. In het eindspel creëerde onze man met zwart een gevaarlijke vrijpion. Toen de witte koning vergat om deze vrijpion in de gaten te houden, was de witspeler gedwongen om zijn laatst overgebleven stuk te geven om de pion te stoppen. Hoewel zwart overbleef met een zwartveldige loper en een h-pion, en dus op papier de verkeerde loper, bleek de witte monarch niet meer in staat om het promotieveld te bereiken: 4-3

Als laatste was Mark bezig aan het vijfde bord, in de wetenschap dat hij moest winnen om één matchpunt te redden. Ondanks dat het er de hele partij optisch beter uitzag voor wit, bleek de zwarte stelling lastig te kraken. Uiteindelijk offerde onze man een kwaliteit voor een aantal pionnen, om de winstkansen levend te houden. Nadat de zwartspeler een aantal keer een betere voortzetting aan zich voorbij liet gaat, koos hij er uiteindelijk voor om de kwaliteit op een ongelukkig moment terug te geven. Het resterende toren-eindspel met minuspion leek me zeker in de praktijk erg lastig te verdedigen. De techniek van Mark liet het niet afweten en hij hengelde overtuigend het punt en daarmee ook het matchpunt binnen: 4-4

Op naar de volgende!