Hans Ravestein ontvangt pionspeld

Op de Algemene Leden Vergadering heeft Hans Ravestein zijn carrière als bestuurslid afgesloten. Hij is 17 jaar bestuurslid geweest, waarvan het grootste gedeelte wedstrijdleider. Een wedstrijdleider is een uur eerder aanwezig dan de rest en gaat als laatste weg. Hans wil niet meer de verplichting hoeven voelen elke week aanwezig te moeten zijn en kan nu naar eigen zeggen aan zijn rating gaan werken. Voor zijn grote inzet ontving Hans onder luid applaus de Pionspeld.
Belangrijkste punt van de vergadering was het clubblad. Na ellenlange discussie werd besloten aanstaande vrijdag een vragenlijst voor te leggen aan alle leden. Op basis van de uitslag van die vragenlijst wordt er door het bestuur beslist wat er gaat gebeuren met het clubblad.