JTC

Het Jan Tinbergen College (JTC), is een openbare scholengemeenschap voor de opleidingen VWO, tweetalig VWO, HAVO en MAVO. Binnen HAVO, VWO en tweetalig VWO kun je kiezen voor de Technasium(c)-variant. Op de Mavo kun je kiezen voor het ticket Science. Binnen HAVO, VWO en MAVO kun je kiezen voor het ticket Kunst en Cultuur en het ticket Sport.

Bovendien kun je binnen alle opleidingen op maar liefst 14 verschillende niveaus Anglia-examens (Engels) doen, waarvan het AcCEPT Proficiency en het Masters Level toegang geeft tot tal van Engelse Universiteiten en Hogescholen. Er is een fotoclub, er is huiswerkbegeleiding, er is ….. Kortom: er is genoeg te kiezen!

Surf voor meer informatie naar het: Jan Tinbergen College