De Pion is financieel volledig op eigen kracht aangewezen. Dat lukt redelijk, maar subsidies van overheidswege zijn er niet of nauwelijks. Donateurs leveren met een jaarlijks bedrag een bijdrage aan een investering of bestemming die normaal gesproken niet uit de financiële middelen van De Pion bekostigd kunnen worden. 

Interesse om donateur te worden van De Pion? Neem dan contact op met het bestuur.