Schaaknacht Roosendaal | 2020

Informatie

Mededeling 6 januari: In verband met het geringe aantal deelnemers is besloten de activiteiten van 11 januari te annuleren.
Er zal gekeken worden naar een alternatieve datum of een combinatie met het Tweetallen Toernooi medio April 2020