De Pion 1 speelt in klasse 1B van de KNSB

1  FM Dirk van Dooren   2356 
2  FM Stefan Colijn  2284
3  Alik Tikranian  2256
4  FM Jan van Mechelen  2230
5  FM Mark Smits  2219
6  Cees IJzermans  2211
7  Bas de Feijter  2160
8  Ludo Tolhuizen   2116
9  Jordy Schouten  2109
10  Robert Schuermans  2097
11  Anthony Mitran  2095
12  Pim Eerens  2071
13  David Du Pont  2051


Op de eerste plaats feliciteer ik De Pion 2 van harte met de mooie overwinning op Voerendaal 2 die voor de poorten van de hel in Klimmen is weggekaapt. Chapeau!

In klasse 1B van de KNSB was het voor De Pion 1 allemaal te doen bij Paul Keres. Voor deze match werd er uitgeweken naar het Rode Kruis gebouw in Utrecht met beperkte parkeermogelijkheden en een kantine waar vooral slappe koffie en lauwe thee gekocht kon worden. Er waren in tegenstelling tot de informatie hierover in de competitiegids geen broodjes beschikbaar. Daarnaast werd ik voor de eerste keer in mijn carrière als TL overgeslagen bij het uitdelen van de consumpties. Al met al een troosteloos geheel. De match zelf was niet veel anders…..

Jordy Schouten speelde op bord 5 met wit tegen Jan Jaap Janse (2210). Na wat theorie op het bord te hebben gezet werd de partij dichtgeschoven met c4,d3,e4 –c5,d7,e5 en leek de stelling vooral om de paarden te gaan draaien. Wit zou een paard op d5 gaan krijgen en zwart een paard op d4. Het voordeel voor wit was dat het paard op d5 niet meer weggestuurd kon worden, maar het paard van zwart nog geruild kon worden met de loper op b2. Deze mogelijkheid was dan ook het enige kleine plusje die Jordy zou krijgen. Na overleg met de TL bood Jordy remise aangezien hij niet voldoende winstkansen zag. Geïmponeerd door Jordy zijn OKU winst in het recente verleden nam Janse dit dan ook maar wijselijk aan: ½ - ½. FM Jan van Mechelen speelde op bord 1 met wit tegen IM Demre Kerigan (Turkije). Er werd een gesloten Catalaan gespeeld die ondoorzichtiger was dan normaal  omdat Kerigan vroeg a7-a5 had gespeeld. Voortdurend moest Jan rekening houden met a5-a4 als zijn paard c3 zou verlaten. Uiteindelijk werd het opgelost met a2-a4. Gevolg was dat het lang duurde vooraleer Jan het thematische e2-e4 kon spelen. Ondertussen zat Kerigan niet stil en daarom sorteerde e4 niet het effect dat het gewoonlijk heeft, namelijk: een klein voordeel. Kerigan had zich prima centraal opgesteld met zijn torens. In een objectief min of meer gelijke stelling bood Jan remise aan, hetgeen werd aangenomen door Kerigan. Jan speelde, toch zeker gezien zijn enkele reisafstand van 190 kilometer, een solide partij: 1- 1.

Ludo Tolhuizen speelde op bord 7 met wit tegen Raymond de Rooij. Na een onnauwkeurigheid van Ludo in de opening had De Rooij zeer comfortabel spel. Toen De Rooij wat te voorzichtig speelde dacht Ludo heel goed te staan. Toen De Rooij een zet speelde die Ludo naar eigen zeggen helemaal niet had gezien bood Ludo  remise aan wat door De Rooij werd aangenomen.  Tussenstand: 1½ - 1½. FM Mark Smits speelde op bord 4 met zwart tegen IM Xander Wemmers. Na een bekende variant van het Konings-Indisch waarin Wemmers een pion offert om een paard afzijdig te dwingen en de damevleugel onder druk te zetten had Mark lange tijd het idee redelijk te staan. De zwarte stelling bleek in de analyse echter moeilijker speelbaar dan aanvankelijk ingeschat. Het zal in een eerder stadium anders en waarschijnlijk vooral actiever hebben gemoeten maar Mark meende er juist verstandig aan te doen solide te zijn en niet te overhaasten. Mark werd in een stelling die hij redelijk zorgeloos inzag na een ongelukkige paardzet pijnlijk verrast door een ijzersterk (schijn)paardoffer, waarmee zijn spel door een fabelhafte samenvloeiing van uitlopende tactische motieven tot glorieuze wasdom kwam. De stukken van Mark leken welhaast niet ongelukkiger te kunnen staan en in luttele zetten blies Wemmers zijn verdediging omver. De achterstand is een feit: 2½ - 1½.

Pim Eerens speelde op bord 9 met wit tegen Willem van de Fliert. Van de Fliert speelde een soort 3 rijen systeem, waarbij hij speelde op de hangende pionnen van Pim. Toen Pim een goede kans miste om d5 te spelen werden de hangende pionnen zwaar onder druk gezet. Uiteindelijk kon Van de Fliert met een breekzet op e5 de pion op d4 winnen, waarna de stelling verloren was. Met een kleine combinatie won Van de Fliert daarna partij. Tussenstand: 3½ - 1½. Cees IJzermans speelde op bord 3 met wit tegen FM Jan Breukelman.  Er kwam een variant op het bord waarin Breukelman al snel de kans kreeg om gelijk te komen. Kort daarna speel Cees in een verstandsverbijstering zijn paard in het centrum wat werd ingeschat op een massale stukkenruil. Helaas voor Cees had Breukelman iets verder gekeken in de variant en wist op het einde nog een extra pion mee te snoepen. In een verder eenzijdige partij wist Breukelman het gedecideerd uit te tikken. FM Stefan Colijn had op bord 2 met zwart van doen met IM Hugo ten Hertog. Helaas heb ik geen bijdrage van Stefan ontvangen. Behalve dat Stefan verloor, heb ik er zelf te weinig van meegekregen om er echt iets over te kunnen zeggen. Tussenstand: 5½ - 1½. De matchpunten gaan naar Paul Keres.

Alik Tikranian doet met zwart op bord 10 tegen Gerben Veltkamp iets terug en red de eer. Veltkamp speelde een koningsgambiet. Alik speelde de c6-variant van de Falkbeer. Veltkamp ging hier niet op in en speelde in het centrum en kwam beter uit de opening. Alik viel op de damevleugel aan, terwijl Veltkamp datzelfde deed op de koningsvleugel. Veltkamp kwam er beter doorheen, maar door in tijdnood een aantal enige zetten te missen, kwam Alik beter te staan. Er ontstond een loper tegen toren eindspel, wat Alik met zijn toren vakkundig uitspeelde. Tussenstand: 5½ - 2½. Bas de Feijter speelde met op bord 6 met zwart tegen Joris Kokje. Na een rustige opening stond Kokje iets beter. Toen de stelling opende won Bas een stuk maar was de stelling niet gecoördineerd. Bas  vond geen goede manier om de problemen op te lossen en verloor nadat eeuwig schaak niet werkte. David Du Pont speelde op bord 8 met zwart tegen Paul Hommerson. De partij tussen voortdurend tussen een gelijke stelling en een stelling waarin zijn tegenstander net wat druk hield. Op het moment dat David de remise binnen handbereik had deed hij een onnauwkeurige zet in waarna hij Hommerson nog enkele praktische kansen gaf. Een tweede onnauwkeurigheid in tijdnood gaf de doorslag waarna Hommerson het mooi afwerkte. Eindstand: 7½ - 2½.

INDIVIDUELE UITSLAGEN PAUL KERES 1 (2276) - DE PION 1 (2165): 7½ - 2½
1. IM Demre Kerigan (2348) - FM Jan van Mechelen (2235): ½ - ½
2. IM Hugo ten Hertog (2460) - FM Stefan Colijn (2322): 1 - 0
3. FM Jan Breukelman (2350) - Cees IJzermans (2183): 1 - 0
4. IM Xander Wemmers (2454) - FM Mark Smits (2210): 1 - 0
5. Jan Jaap Janse (2210) - Jordy Schouten (2081): ½ - ½
6. Joris Kokje (2234) - Bas de Feijter (2155): 1 - 0
7. Raymond de Rooij (2155) - Ludo Tolhuizen (2130): ½ - ½
8. Paul Hommerson (2210) - David Du Pont (2051): 1 - 0
9. Willem van de Fliert (2170) - Pim Eerens (2044): 1 - 0
10. Gerben Veltkamp (2168) - Alik Tikranian (2241): 0 - 1

Het was gisteren allemaal te doen in Café Apollo in Blerick onder de rook van Venlo. Door het afsluiten van de A67 en het hierdoor ontstane fileleed op de A2 was op de heenreis maar liefst 2,5 uur reistijd nodig om een afstand van ruim 200 kilometer te overbruggen. Sluiproutes, door een veelzijdige landschap met heuvels, weilanden, mergelgrotten, kronkelende riviertjes, schilderachtige dorpjes en kastelen, werden gevonden door via Nijmegen, door lang richting Maastricht of binnendoor via Helmond naar Venlo te rijden. Dat kwam neer op een fiks aantal extra kilometers.

Toen overigens het oponthoud zo groot werd dat de verwachting gewettigd was dat zelfs 2,5 uur reistijd onvoldoende zou kunnen zijn om op tijd te arriveren maar eens de arbiter van dienst gebeld. Die was onbereikbaar. Vervolgens de teamleider van Venlo maar gebeld, die wel bereikbaar was en direct de toezegging deed desnoods de match later te laten starten. Chapeau Henk van Gool! Gelukkig was een groot deel van de verkeersellende door iedereen voorzien en kwamen de laatste auto slechts een kwartier te laat. Na een korte speech kon de match kort vóór 12.30 uur beginnen.

Dirk van Dooren speelde  met wit op bord 1 tegen de Rus GM Andrey Orlov. Niet een heel spannende pot. Zijn pionoffer was naar eigen zeggen misschien toch te ambitieus voor de stelling. Tussen de zetten door deed Dirk zich te goed aan een broodje kroket. In de partij leken de verwikkelingen tot een eeuwige aanval te leiden en daarmee remise. Orlov werd daarmee effectief geneutraliseerd. Anthony Mitran speelde op bord 8 met zwart tegen de Duitser Carsten Fehmer. Heel de partij ging gelijk op. In het eindspel werd het snel remise. Tussenstand: 1 - 1. Cees IJzermans speelde met zwart op bord 6 tegen Frans Mertens. Cees won al vrij snel een pion, later in de partij nog twee pionnen. Na de winst van een licht stuk gaf Mertens op. Tussenstand: 1 - 2 in het voordeel van De Pion. Ludo Tolhuizen speelde met zwart op bord 10 tegen de Duitser Christian Busch.  Ludo kreeg een variant die in zijn openingsboek als ongevaarlijk wordt beschouwd. Dat was echter niet aan Ludo besteed, en al snel kwam hij in een mindere stelling zonder tegenspel terecht. Ludo wist zich enigszins los te werken, maar Busch bleef kleine problemen stellen. Nadat Ludo een ruil op het einde van een afwikkeling had overzien bleef hij met een machteloze loper tegen een prachtig paard zitten. Heel misschien te redden, maar zeer onplezierig, en in de praktijk was het een kansloze zaak. Tussenstand: 2 - 2. De kop is er af!

David Du Pont speelde met wit op bord 9 tegen de Duitser Thomas Neuer. David deed wat Anderlecht in de Champions League niet kon: scoren tegen Neuer! Na een rustige opening met een symmetrische pionnenstructuur counterde David en kreeg een pion van Neuer een rode kaart. Toen er vervolgens nog een rode kaart viel voor een pion van Neuer, tikte David de wedstrijd beheerst uit. Tussenstand: 2 - 3 in het voordeel van De Pion. Alik Tikranian speelde met zwart op bord 4 tegen Rudi van Gool. Die speelde de ruilvariant van het Damegambiet. Uiteindelijk kwam Alik in de hoofdvariant terecht, waarin hij iets slechter stond. Na een uur spelen was er sprake van een theoretisch stelling. Toen Alik zijn paard in het centrum zette, probeerde Van Gool door middel van Tb1-a3-b4 de damevleugel aan te vallen. Alik viel aan op de koningsvleugel met f5, g5 en f4, maar doordat Van Gool zijn paard op g3 had staan werd het lastiger voor Alik om een voordeeltje te behalen of er door heen te komen. In tijdnood probeerde Alik nog met schijnoffers en dreigingen Van Gool onder druk te zetten, maar die verdedigde goed genoeg en viel ook tegelijkertijd aan. Op de 41e zet was de tijdnood passé en was er sprake van gelijk materiaal met remise als logisch gevolg. Tussenstand: 2½ - 3½ in het voordeel van De Pion. 

Jan van Mechelen speelde met zwart op bord 2 tegen de Duitse IM Christoff Sielecki. Hierna het commentaar van Jan zelf op zijn partij. “Een scherpe Koningsindiër, zoals ik ze eigenlijk 35 jaar geleden speelde. Maar ik dacht dat het verstandiger was iets te spelen waarmee ik veel affiniteit heb dan iets dat er misschien gezonder uitziet. En ik kreeg een variant op het bord die ik in 1988 diep geanalyseerd had. Helaas ging Sielecki niet in op Kasparov's kwaliteitsoffer, dat had ik destijds diep bekeken en stond me nog redelijk helder voor ogen. Gek dat je iets wat je lang geleden hebt bekeken beter onthoudt dan iets wat gisteren voorbij kwam: is dit een eerste teken van dementie? Het gaat erom op het juiste moment materiaal te geven voor dynamische compensatie. Dat lukte aardig: het was een rommelige stelling waarin zwart in ieder geval tegenspel had op de koningsvleugel voor slechts één pion. In de tijdnood werd ik wat duizelig van al het gereken maar gelukkig hielden twee van Marks voortreffelijke stroopwafels mij en mijn stelling recht. Na de tijdnood stond het min of meer gelijk. Ik bood remise aan (er waren nog zeven partijen bezig op dat moment), maar mijn tegenstander toonde zijn vechtlust door te zeggen dat hij wel moest doorspelen omdat zijn ploeg een puntje achterstond op dat moment. Vervolgens dacht hij lang na, offerde een pion om zijn vrijpion te activeren en, ... bood zelf remise aan. Ik overlegde met mijn teamleider en we besloten het remiseaanbod aan te nemen. Het leek me griezelig, zo'n vrijpion op d6. Eén fout is voldoende voor verlies en ik zag niet goed hoe ik die pion ongevaarlijk kon maken. De computer geeft -0.61, wat volgens mijn gebrekkige kennis van dit fenomeen betekent dat wit compensatie voor zijn minuspion heeft. Een enerverende partij.”. Tussenstand: 3 - 4 in het voordeel van De Pion. 

Stefan Colijn speelde met wit op bord 3 tegen Joep Nabuurs. Stefan stond het grootste gedeelte van de partij prima maar miste een grapje, dit terwijl Nabuurs tot drie keer toe onder de 5 seconden kwam voor de eerste tijdcontrole. De aanval op de koning van Nabuurs had daarna geen kans van slagen meer. Uiteindelijk kwam er voor Stefan een verloren stelling op het bord. Tussenstand: 4 - 4. Robert Schuermans speelde met wit op bord 7 tegen Henk van Gool de teamleider van Venlo. Robert speelde een interessant koningsgambiet waar hij een pion - weliswaar een dubbelpion - voorkwam.  Het was voor hem een kwestie van al of niet zijn pluspion tot gelding te brengen. Het dient gezegd Van Gool speelde het zeer goed en correct in de verdediging. En plots na mijn 40° zet kreeg Robert naar eigen zeggen een enorm gevoel van vermoeidheid, hij leek leeg gespeeld en begon te sukkelen in het toreneindspel. Waarschijnlijk nog niet volledig hersteld van zijn medische ogemakken van enkele weken geleden. Robert wist het nodige puzzelwerk remise te houden. Tussenstand: 4½ - 4½. Mark Smits speelde met wit op bord 5 tegen Thijmen Smith. Na wat verwikkelingen vanuit een Naidorf-variant kwam er een eindspel op het bord met ongelijke lopers en (ik) een dame tegen twee torens. Mark verkeerde in de veronderstelling dat hij beter stond. Computerevaluaties lijken te suggereren dat Smith een vesting heeft en bij normaal spel in ieder geval geen verliesgevaar te hebben. Uiteraard liep het weer behoorlijk uit de hand. Op het laatst dacht Mark af te wikkelen naar een gewonnen eindspel maar een ontzettend lullig tussenschaakje gooide roet in het eten en hij moest tandenknarsend opgeven. Eindstand: 5½ - 4½.

Individuele uitslagen VENLO 1 (2203) - DE PION 1 (2191): 5½ - 4½
 
1. GM Andrey Orlov (2489) - FM Dirk van Dooren (2336): ½ - ½
2. IM Christoff Sielecki (2436) - FM Jan van Mechelen (2235): ½ - ½
3. Joep Nabuurs (2301) - FM Stefan Colijn (2322): 1 - 0
4. Rudi van Gool (2223) - Alik Tikranian (2241): ½ - ½
5. Thijmen Smith (2255) - FM Mark Smits (2210): 1 - 0
6. Frans Mertens (1928) - Cees IJzermans (2183): 0 - 1
7. Henk van Gool (2133) - Robert Schuermans (2095): ½ - ½
8. Carsten Fehmer (2070) - Anthony Mitran (2109): ½ - ½
9. Thomas Neuer (2106)- David Du Pont (2051): 0 - 1
10. Christian Busch (2091) - Ludo Tolhuizen (2130): 1 - 0

De Pion verliest nipt met 5½ - 4½. Daarmee bezet De Pion 1 in klasse 1B de laatste stek en is, nog voor de helft van de competitie gespeeld is, in de degradatiezone aan gekomen. Klik hier voor het verslag van Venlo 1.

Op 16 december 2017 speelt De Pion 1 in Utrecht tegen Paul Keres. Duim voor ons!

In de derde ronde moest het eerste tegen Stukkenjagers 1, een van de topteams in Klasse 1B: gemiddelde rating 2292 (daar komt alleen Stefan Colijn boven uit; onze nummer twee, Alik, heeft 2241) en hun zwakste speler zit met zijn rating nog 34 punten boven ons gemiddelde. Dat beloofde weinig goeds, en dat bleek ook.

Stefan had vooruit gespeeld tegen Nederlands kampioene Anne Haast, die in het Europees kampioenschap van dames landen teams mee moest spelen. Naar verluidt was het een lange partij die Stefan uiteindelijk had verloren.                                                                                                                                                                                             

Teamleider Ger Ijzermans had een luxe probleem – teveel mensen die wilden spelen. Ondergetekende had zich aangeboden om alleen aanwezig te zijn om het verslag te schijven. Toen ik rond kwart voor twee binnen kwam baarde Alik's stelling me al de nodige zorgen: minder ruimte, zwakke pionnen, open lijn voor de tegenstander.. Lars Vereggen kon Alik's minieme kansen tegen de koning eenvoudig neutraliseren, en na dameruil restte een hopeloos eindspel. Jan van Mechelen had een heel interesssante Engels-achtige partij. Jan had zijn zwartveldige loper tegen een paard moet ruilen, maar zwart had een zwakke pion op c6 had en een benauwd staande dame. Na dameruil sloeg Jan met de voor hand liggende toren terug, waarna Niek Bijlsma zich met een gewiekst schijnoffer uit de problemen kon redden – Jan had gedacht dat tenminste een van zijn twee mogelijke voortezettingen goede kansen zou bieden, maar nee – remise dus. Na afloop waren beide spelers het erover eens dat terugslaan met de andere toren Jan duideliik voordeel zou hebben opgeleverd. Cees IJzermans had na de opening een wat gedrongen maar solide stelling. Nadat hij ten onrechte f4 had toegelaten, counterde hij met ...d5, maar die pion werd zwak en ging een paar zetten later met dameruil de doos in. Daarna was het voor Jasper Beukema niet moeilijk meer. Robert Schuermans had na een avontuurlijk opening die hij goed kende op verrassende wijze een pion geofferd voor een open h-lijn. Mat Nabuurs gaf die pion wijselijk terug en wikkelde af naar een eindspel waar hij de h-lijn hoopte over te nemen. Dat lukt niet, en remise was de logische uitslag.  

Zo was om 16 uur de stand 4-1, en uit de resterende stellingen zouden we naar mijn inschatting misschien ½ of 1 punt halen, maar zeker niet meer.

Jordy Schouten had tegen het Engels agressief tegengespeeld, maar zijn centrum bleek eerder zwak dan sterk. Cor van Dongen liet Jordy in tijdnood wat terugkomen, maar deed toen een paar prima zetten waarna – ook in de analyse – Jordy's stelling veel moeilijker  was dan je zo zou denken. Het was dan ook niet verwonderlijk dat er in tijdnood iets misging. Pim Eerens had al snel een eindspel met een lelijke dubbele c-pion, maar actieve stukken en het loperpaar. Waarschijnlijk had hij die activiteit moeten gebruiken om naar een remise-achtige stelling af te wikkelen. Toen Pim dat bewust had nagelaten, werd zijn activiteit steeds minder, terwijl zijn pionnen zwak bleven. Tijmen Kampman speelde het eindspel netjes uit.  Een van de leukste partijen, en de enige waarbij ik hoop had gehad op een overwinning, was die tussen Herman Grooten en Mark Smits. Via een Konings-Indische Averbach variant werd het een soort Wolga gambiet waar Mark de witte dameloper te pakken wist te krijgen en goede compensatie had. Mark had daarvoor wel met h5 zijn koningsvleugel moeten verzwakken, wat Herman gebruikte om met g4 tegenkansen te krijgen. Lange tijd leek het alle kanten op te kunnen, maar na de tijdcontrole bleken de twee witte torens + 3 pionnen beter dan zwarts dame + 2 pionnen. Een interessant gevecht!

Zo waren er bij een 7-1 achterstand nog twee partijen bezig.  Bas de Feijter was na een moeilijke Konings-Indische partij een pion achter geraakt. Het eindspel was nog moeilijk genoeg. In de analyse werden (na het nodige proberen) nog goede verdedigingsmogelijkheden gevonden. In de praktijk werd afgewikkeld naar een toreneinspel dat door Mees van Osch na lang zwoegen  werd gewonnen.   Als laatse was Anthony Cristian Mitran  bezig. Hij had geruime tijd een pionnetje meer, waar Mark Haast meer dan voldoende compensatie had. Anthony Cristian wist zwart's activiteit prima te neutraliseren en probeerde in het toren einspel, nog steeds met pluspion, op winst te spelen. Zwart stond echter actief genoeg, en was er als de kippen toen Anthony Cristian te ver ging in zijn winstpogingen. Erg jammer voor onze jongeling, hij had prima gespeeld en zou een remise dik hebben verdiend. Aan de andere kant: zijn wil om te winnen verdient alle respect!  

Een 9-1 nederlaag, ik kan me niet herinneren wanneer ons dat eerder gebeurd is.. Snel vergeten maar en op naar de volgende ronde. Daar wacht ons Venlo, een op papier gelijkwaardige tegenstander die alle drie de wedstrijden heeft verloren. Ik ben benieuwd!

Het Eerste van De Pion reisde op zaterdag 7 oktober 2017 af naar een koud Arnhem waar wij in jolige spanning de tweede wedstrijd in de klasse 1B tegemoetzagen. Met onze grote selectie gaat het dit seizoen geregeld gebeuren dat onze teamleider te veel mensen beschikbaar heeft, die kunnen en willen spelen. Zogezegde first world problems. Na lang puzzelen is ons immer gewaardeerde TL tot de conclusie gekomen dat deze ronde Dirk, Pim, en David op het bankje moesten plaatsnemen. Van te voren waren Jan van Mechelen en Robert Schuermans op verkenningsmissie gestuurd en welke bij binnenkomst (12:30) ons (Alik, Anthony, Ger, en ikzelf) al netjes stonden op te wachten, inclusief waardevolle informatie over de oppositie. Langzaam aan druppelde de rest van de brigade binnen, in de vorm van Stefan, Jordy, Mark, Ludo, en Bas (de Feijter). Bas maakte zijn debuut in het vlaggenschip van De Pion, wederom welkom Bas! Vooraf was ons oordeel dat het een moeilijke taak werd om Arnhem te vellen, maar als we een matchpunt (of twee) bij wilde schrijven dan moesten we op de onderste borden goed presteren. De opstelling van Arnhem was indrukwekkend, waar zij op bord 1 Ruud Jansen hadden gepositioneerd (2516 elo) en de gemiddelde rating over de eerste zes borden ruim 2360 was. Op de onderste vier borden hadden wij het ratingoverwicht, dus we schreven onszelf nog niet af en waren het over eens dat met goed spel van onze kant we wellicht mochten dromen van matchpunt(en). 

Het was gisteren (16 september 2017) na een hele lange vakantie allemaal te doen in de Black Horse waar het vlaggenschip van De Pion aan moest treden tegen Het Witte Paard uit Haarlem.

In zijn partij tegen de Hongaarse Adam Feher was het FM Dirk van Dooren met zwart die de score opende. Na wat ingewikkelde voortzettingen in het middenspel en een pion die door Feher beslist niet geslagen mocht worden, nam hij na een aanbod van Feher, genoegen met remise. Cees IJzermans doorzag met wit een onjuist “paardoffer” van FM Aran Kohler en won gedecideerd. FM Stefan Colijn gaf met wit blijk van zijn supertalent en liet schaakprofessional IM Bruno Carlier (voorheen: voor En Passant en Pathena Rotterdam in de Meesterklasse gespeeld) volledig kansloos. Anthony Mitran maakte met wit vervolgens hardhandig korte metten met teamleider Max Merbis. Tussenstand: 3½ - ½.

Daarna werd ook het incasseringsvermogen van De Pion flink op de proef gesteld. Ludo Tolhuizen, Alik Tiranian en Mark Smits verloren in een tijdsbestek van iets minder dan een uur. Dat was even slikken: 3½ - 3½. Vervolgens kwam De Pion weer op voorsprong door de winst van FM Jan van Mechelen met zwart op Rene Duchêne. Een hele moeilijke partij! Jan zelf stelde echter dat hij geluk had gehad. Een bescheiden reactie. Tussenstand: 4½ -  3½.

Jordy Schouten had met wit van doen met Collin Boelhouwer en kwam niet echt lekker uit de opening. Dat was het begin van het eind. Hij moest na lang puzzelen bakzeil halen. De stand was weer gelijk: 4½ -  4½. Nu kwam het aan op het resultaat van de partij tussen Robert Schuermans (alias: mister De Pion) en Jan-Willem van Prooijen. Robert had met zwart kleine winstkansjes, maar die werden knap geneutraliseerd door Van Prooijen. Remise bleek jammer genoeg onafwendbaar. Eindstand; 5 - 5.
 
Gedetailleerde uitslagen De Pion 1 (2197) – HWP Haarlem 1 (2226): 5 - 5
1. FM Dirk van Dooren (2356) – Adam Feher (2379): ½ - ½
2. FM Stefan Colijn (2284) – IM Bruno Carlier (2373): 1 - 0
3. FM Mark Smits (2219) – FM Bart Gijswijt (2296): 0 - 1
4. Alik Tikranian (2256) – FM Barbak Tondivar (2269): 0 - 1
5. FM Jan van Mechelen ( 2230) – René Duchêne (2179): 1 - 0
6. Cees IJzermans (2211) – FM Aran Kohler (2214): 1 - 0
7. Ludo Tolhuizen (2116) – Pieter de Jager (2126): 0 - 1
8. Jordy Schouten (2109) – Collin Boelhouwer (2113): 0 - 1
9. Robert Schuermans (2097) – Jan-Willem van Prooijen (2160): ½ - ½
10. Anthony Mitran (2095) – Max Merbis (2156): 1 - 0

Bij het ingaan van de laatste ronde stond het eerste op 11 matchpunten, een matchpunt meer dan tegenstander Dubbelschaak '97. Omdat  Vianen-DVP, dat tegen degradatie kandidaat HMC II moest spelen, ook maar een matchpunt achterstond, was een gelijkspel geen garantie op promotie -- en bij een teamwedstrijd op 4-4 spelen is wel heel moeilijk. Bij het eerste ontbrak Cees IJzermans (vakantie in Zuid-Afrika -- hij moet nog leren de juiste prioriteiten te stellen). Ook bij Dubbelschaak ontbrak een van de sterkere spelers:  Brent Burg was  in Italie naar de giro aan het kijken. 

Laad meer