Vandaag hebben we weer naar uitschakelen verdediging gekeken en hebben we mat in twee herhaald. Daarna hebben we een partijtje geschaakt. 

Tot volgende week!